2 Pages, 78 KB, Original
2 Pages, 92 KB, Original
4 Pages, 333 KB, Original
4 Pages, 464 KB, Original
Rectifier Diode Switching 100V 0.25A 4ns 2-Pin SOD-323 T/R
4 Pages, 282 KB, Original
22 Pages, 434 KB, Original
Rectifier Diode Switching 100V 0.25A 4ns Automotive 2-Pin SOD-323 T/R
22 Pages, 434 KB, Original
Rectifier Diode Switching 100V 0.25A 4ns Automotive 2-Pin SOD-323 T/R
22 Pages, 434 KB, Original
Rectifier Diode Switching 100V 0.25A 4ns Automotive 2-Pin SOD-323 T/R
20 Pages, 146 KB, Original
DIODE SW 100V 250MA H-S SOD323 - BAS316,115
20 Pages, 146 KB, Original
DIODE SW 100V 250MA H-S SOD323 - BAS316,115
9 Pages, 58 KB, Original
8 Pages, 1542 KB, Original
10 Pages, 306 KB, Original
40 Pages, 334 KB, Original
20 Pages, 146 KB, Original
DIODE SW 100V 250MA H-S SOD323 - BAS316,135
20 Pages, 146 KB, Original
High-speed diode - C<sub>d</sub> max.: 1.5 pF; Configuration: single ; I<sub>F</sub> max: 250 mA; I<sub>FSM</sub> max: 4 A; I<sub>R</sub> max: 1000@VR=75V nA; IFRM: 500 mA; t<sub>rr</sub> max: 4 ns; V<sub>F</sub>max: 1@IF=50mA mV; V<sub>R</sub> max: 100 V
22 Pages, 309 KB, Original
Diodes - General Purpose, Power, Switching High-speed switching diodes
3 Pages, 126 KB, Original
3 Pages, 126 KB, Original
4 Pages, 79 KB, Original
Diodes - General Purpose, Power, Switching Schottky 200mW
3 Pages, 78 KB, Original
3 Pages, 78 KB, Original
5 Pages, 208 KB, Original
Rectifier Diode Switching Si 100V 0.25A 3ns 2-Pin USC T/R
5 Pages, 208 KB, Original
Switching Diodes Silicon Epitaxial Planar
5 Pages, 273 KB, Original
Rectifier Diode Small Signal Switching 0.25A 4ns 2-Pin SOD-323 T/R
5 Pages, 359 KB, Original
Rectifier Diode Small Signal Switching 100V 0.25A 4ns 2-Pin SOD-323F T/R